VARLIG KJÆRLEIK

 
 
VARLIG KJÆRLEIK.jpg
 

"VARIG KJÆRLEIK –Ei håndbok"
Anne Marie Fosse Teigen, Psykolog
Forlag Samlaget


Om boken:
Dei fleste parforhold startar med forelsking.
Deretter kjem kvardagane og konfliktene. Å skapa eit godt og langt parforhold handlarm eir om kva vi gjer or å holde fast på å gjødsla parforholdet, enn om de gratiskjenslene i den første forelskinga. Her for du presentert kunnskap og verktøy som kan brukas til å styrke den varige kjærleiken.

Dette er ei jordnær, praktisk, humoristisk og lettfattelig samlivsbok som syner oss korleis me kan få kjærleiken til å vara. Korleis takla konfliktar og irritasjonar? Korleis hantera sterke kjenslar? Og kva gjer en når en trenger større reparasjonar? Korleis blir ein samlivsmeitre?

 

 

Innhald:

Korleis bruke boka
KAPITTEL 1 Kjærleik gjer klok
Jakta på det gode parforholdet
Samlivsmeistrar og samlivskatastrofar
Dei fire ryttarane
Bygje mental mur
Den gode grunnstemniga
Oppdatere kjærestekart
Gi utrykk for takksemd og beundring
Gi imøtekommende svar på invitasjoner til kontakt
Å leve med varige forskjeller

KAPITTEL 2 Hjernen er ikke alene
Dei tre hjerner i ein
Raske dyr og treige tankar
Reptilhjernen sin status før og nå
Pattedyr i oss
Konfliktdansen
Ein heilhjerta måte å takle konflikter på
Risikosporten over alle: å gjære se sårbar
Den eigentlige fienden
Å få ned tempoet
Å komme på lag att

KAPITTEL 3 Kjenslefilosofi
Dei fire variantane
1.     Den unngående . 2. Den avisende. 3. Den vakt forstande, og 4. Den vegleiane kjenslefilosofi.

Kombinasjoner av kjenslefilosofier
Julie og Jan Åge.

KAPITTEL 4. Mang slags kjærleik.

Kjærligheitspråkane våre

  1. anerkjennelse. 2. Tid for kvarandre. 3. Gåver. 4. Tenestar. 5. fysisk kontakt.

Mang slags sex
Den gjensidige paret, det tradisjonelle, Sjelefrendeparet
Bruk alle gira
Nogre vitenskapelege fakta om orgasme

KAPITTEL 5. Kjensle- en innføring
Kvifor har vi kjensler?
Korleis få tak i kjenslene?
Korleis dele og ta imot kjensler

KAPITTLE 6. Handtering av sterke kjensler
Nissane våre. Temperamentet og tidliger erfaring
De mest utfordrande kjenslene
Å takle eget sinne
Å takel parterens sinne
Frykt kan ikke skremmas bort
Å utfordre uklare sinnsslag
Sjalusi
Å reguler negative kjensler

KAPITTEL 7. Om at og om att irritasjonane
Bak einvær irritasjon fins det ein drøm
Varige irritasjonar i et parforhold
Tuftesamtalen

KAPITTEL 8. Svik, hemn, krenking og reparasjonar
Korje legg svik o krenking bak seg
Korleisopparbeide kondisjon til reparasjonssamtale
Tilgiving
Kor lang tid tar det å reparere svik og krenkingar?

KAPITTEL 9. Du og eg Emil
Handsaminga med forholdet
Å skape meinin ut av drømar

KAPITTEL 10. La lykka gro
5 TIMAR I VEKA
Gjødsla er i boks-metoden
Lykkestrategiar for deg og meg
Gammel indianervisdom
Tre jukselappar for kjærestar