Dette er Sammen

Visste du at mennesker i trygge forhold er mer enn 4 ganger mer tilfredse med livet enn de som er skilt, separert eller i dårlige forhold?

Hvorfor og hvordan bli en Sammen-kommune?

 • Dere får verktøy for folke- og relasjonshelsefremmende arbeid og bedring av oppvekstvilkår for barn.

 • Alle våre kurs er tilpasset og rettet mot ulike faser i livet.

 • Hele avtalen koster kun kr 5000,-. Dette er et engangsbeløp.

 • Dere velger selv hvilke og hvor mange kurs dere vil tilby i deres kommune.

 • Sammen er livssynsnøytralt.

Dere får i tillegg:

 • Kontinuerlige oppdateringer av undervisningsmateriell.

 • Tilgang til alt vårt kurs- og undervisningsmateriell.

 • Ingen kostnader for kommunen i forbindelse med gjennomføring av kurs.

 • Gratis opplæring av kursledere, og kurslederne lønnes av Bufdir.

 • Gratis deltakelse på fagsamlinger med relevante og kompetente foredragsholdere.

 • Alle våre kurs støttes og utvikles i samarbeid med Bufdir.

 • Hvordan bli en Sammen-kommune?

Det er veldig enkelt og bli Sammen-kommune! Ta kontakt med oss når som helst for mer informasjon.

Kåre Nygaard (Aust-Agder)
T: 90 56 61 62
kaare@sammen.link

Vidar Arntsen (Vest Agder)
T: 40 22 57 42
vidar@sammen.link

Den enkelte kommune involveres i arbeidet gjennom et Sammen-team. Dette består for eksempel av medarbeidere fra helsestasjon, psykisk helse, familiesenter, voksenopplæring, kirkekontor eller andre ressurspersoner det vil være naturlig å engasjere/involvere i et slikt team.

Sammen-teamet vil være bindeleddet mellom Sammen og kommunen. De vil også administrere kursene, og ha ansvar for å engasjere kursholdere, arrangere kursene og sørge for at kursmateriell og annet er på plass.

Inngåelse av avtale skjer mellom den enkelte kommune og Sammen.


Hva sier fagfolk om Sammen?

“…Et forbilledlig opplegg, basert på langsiktighet i samlivet…”
- Frode Thuen-

“…Jeg synes Sammen er et godt navn. Det griper så fint hva programmene står for. Å være par dreier seg ikke om fikse teknikker og smarte grep, men om livslang felles innsats for paret - og denne innsatsen gjør man sammen!…”
- Peder Kjøs -

“…velprøvd og faglig godt fundert”
- Sissel Gran -


Dette er våre kursmoduler:

Ung:Sammen

Ung:Sammen er en undervisningsmodul som tilbys VG2, der elevene veiledes i en prosess for å oppnå større selvbevissthet og kunnskap omkring hva det vil si å være en god kjæreste.

Målet er at elevene opplever økt livsmestring og bedre evne til å navigere i forhold til egne mål for fremtiden.


Start:Sammen

Start:Sammen er et kurs tilrettelagt for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan ta for å bedre relasjonen til våre nærmeste. Start Sammen består av tre ulike kurs: 1. ”Når 2 blir 3 – eller fler” del av fødselsforberedende kurs.

2. ”Godt Samliv” for førstegangsfødende.
3. ”Gleder i travle hverdager” for småbarnspar.


Fartstid:Sammen

Fartstid:Sammen er oppmuntringssamlinger for par som har holdt sammen en årrekke. Gjennom samlingene presenterer vi gode og effektive kommunikasjonsverktøy og skaper rom for inspirerende samtaler med kjæresten. Fartstid Sammen består av tre ulike kurs:

1. Bufferkurs
2. Prepkurs
3. Oss to imellom; for par med tenåringer.


Mangfold:Sammen

Mangfold Sammen er gruppesamlinger tilrettelagt for par og enslige med en utfordrende livssituasjon. Mange skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen. Mangfold Sammen har tre ulike kurskonsepter;

1. Ny i Norge.
2. Bonusfamilien.
3. Jeg, du og jobben.


Sammen er også et forebyggende og samlivsfremmende program for par i ulike livsfaser. Det er i dag 9 Sammen-kommuner i Vest Agder, og to i Aust Agder. Vårt mål er å fremme relasjonshelsen i et folkehelseperspektiv.

Våre kursholdere har alle solid erfaring og komptanse på sine felt, og alle våre opplegg er uformelle og gjennomføres med tilstrekkelig glimt i øyet. Vårt mål er at deltakerne opplever økt bevissthet og fokus på utfordringer og muligheter en møter i forhold til de en er glad i. Alle våre kurs er tilpasset ulike faser i livet, ulike livssituasjoner og samfunnet vi lever i.

Sammen utvikler også undervisnings- og informasjonsmateriell for utdannings-, helse- og vigselsinstitusjoner – som et supplement til kursarbeidet og tilbudene til de enkelte Sammen-kommunene.

Våre kurs er utviklet for implementering i arbeidet som gjøres ved helsestasjon, familiesenter, vigselskontor/kirke, barnehager og voksenopplæring i kommunen samt videregående skole.