FARTSTID sammen

Fartstid Sammen er en veiledende samling for par som har har holdt sammen en årrekke. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

Fartstid SAMMEN har to ulike konsept;
1. Buffer for par
2. For tenåringsforeldrepar

Fartstid Sammen er kurs for par som har holdt sammen i en årrekke. Her presenterer vi gode og effektive kommunikasjonsverktøy, og skaper rom for inspirerende og gode samtaler med kjæresten. Bufferkurset tar utgangspunkt i den nyeste forskningen når det gjelder parforhold og tilknytning. Kursmateriellet er utarbeidet av psykolog Anne Marie Fosse Teigen.

Fartstid Sammen består av tre ulike kurs:


1. Bufferkurs – en oppmuntringssamling.

Kurset arrangeres vanligvis som et weekendkurs på hotell. Vi starter lørdag morgen, og avslutter søndag ettermiddag. Kurset er laget for par som har noe fartstid sammen, og ønsker å utvikle forholdet videre.

Sentrale temaer i kurset er:

 • Hva skaper gode og varige parforhold?

 • Parforhold og tilknytning.

 • Hvilke faresignaler bør vi være oppmerksomme på?

 • Hvordan ivareta forholdet over tid?

 • Og mye mer!


2. Prepkurs

Kurset er et weekendkurs, og arrangeres på gode og inspirerende overnattingssteder på Agder. Parene får anledning til å gå i dybden på sentrale utfordringer og problemstillinger i forholdet. Det fokuseres på parforholdet og ansvaret en har som foreldre til tenåringer.

Sentrale temaer i kurset er:

 • Hvorfor ble vi et par?

 • Forventninger og roller.

 • Kommunikasjonshindre

 • Faresignaler

 • Tale- og lytteteknikker

 • Problemløsning

 • Oppgjør

 • Løsrivelse

 • Å kunne tilgi hverandre

 • Seksualitet

 • Grunnverdier og livssyn

 • Humor og glede

 • Og mye mer!


3. Oss to imellom – kurs for tenåringsforeldre.

Sentrale temaer i kurset er:

 • Å være par sammen når vi har tenåringer.

 • Å være et du, et jeg og et vi – sammen.

 • Å være sammen om alle familie-temaene.

 • Å være sammen om samtalene.

 • Å være sammen om forskjellene og konfliktene.

 • Tips og råd for dialog med tenåringer.