MANGFOLD sammen

Mangfold SAMMEN er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold SAMMEN har to ulike konsept; Flerkulturelle par Bonusfamilien

Mangfold Sammen består av gruppesamlinger tilrettelagt for par og og enslige med en utfordrende livssituasjon. Det skapes familier på tvers av kulturer, familier med egne og felles barn, og mange par og enslige skal skape seg et nytt liv i Norge – i en kultur som er veldig forskjellig fra deres egen.

Mangfold Sammen består av tre ulike kurs


1. Ny i Norge

Kurset har som mål å gi minoritetsspråklige par og enslige anledning til å oppnå økt bevissthet om seg selv i samspill med andre, gi praktisk ferdighetstrening i kommunikasjon og konflikthåndtering samt bidra til bedre forståelse av kulturforskjeller. Dette ser vi som verdifull utrustning for å bygge et liv – med eller uten familie – i et nytt land. Opplegget inngår som en relevant del av kravene som stilles i Læreplanen i norsk og samfunnsfag på voksenopplæringen. Kurset er bygget over samme lest som Ung Sammen – hvor man jobber i tre trinn: Fortid, Nåtid og Framtid. Kurset har en varighet på 8 timer, og tilbys oftest via voksenopplæring eller NAV.

Sentrale temaer i kurset er:

Fortid

 • Bli kjent med kursinnholdet.

 • Bli kjent med hverandre.

 • Etablere en trygg gruppe.

 • Vise hvordan bakgrunnen vår henger sammen med hvem vi er, og bevisstgjøring i forhold til hva en ønsker å ta med inn i en ny livssituasjon i et nytt land.

Nåtid

 • Øke bevisstheten rundt egne og andres skikker og praksis i forhold til å etablere parforhold og familie.

 • Drøfte temaer som forelskelse, seksualitet og kjærlighet.

 • Bevisstgjøring i forhold til verdier, respekt, frihet og toleranse.

 • Framtid

 • Utfordre deltakerne til å tenke fremover omkring eget liv og parforhold.

 • Hvordan bygge familie i en ny og annerledes kultur?

 • Kommunikasjon og kommunikasjonsteknikker.

 • Konflikt og konfliktdemping.


2. Bonusfamilien – mine, dine og våre barn.

Bonusfamiliens muligheter i en ny fremtid. ”Vi trenger hverandre for å bygge en famile sammen –når mine og dine barn blir vårt felles ansvar”. Dette er et kurs for par som har tenkt å starte, har startet, eller har erfaring med å leve i en ny familiekonstellasjon (bonusfamilie), og trenger inspirasjon til å leve godt sammen med mine, dine, og eventuelle våre barn.

Sentrale temaer på kurset er:

 • Min, din og vår historie – og vårt nettverk.

 • Kommunikasjons-smilehull, og kommunikasjon som forstyrrer

 • Forskjeller og utfordringer i en Bonusfamilie

 • Fakta og følelser i familielivet.

 • Håndtering av stress.

 • Når barna lever i to hjem.

 • Bonusmor og Bonusfar som viktige ressurser for partners barn

 • Barns følelsesmessige temperatur i to hjem

 • Grenser og trygghet for barna

 • Våre muligheter som Bonusfamilie i fremtiden


3. Jeg, du og jobben – For ansatte i bedrift, kommune, fylkeskommune eller stat.

Kurset inspirerer og gir service til ansatte i privat eller offentlig virksomhet. Målet er å styrke den enkelte og parforholdet, for igjen å øke motivasjon, glede og energi i jobbhverdagen. God tilknytning til arbeidslivet er viktig for enhvers gode fysiske og psykiske helse. Kurset spesialtilpasses og tilbys bedrifter og organisasjoner – private og/eller offentlige. Innhold og omfang defineres i samråd med oppdragsgiver.

Sentrale temaer i kurset er:

 • Bli bedre kjent med seg selv og parforholdet

 • Hvordan parrelasjonen og jobben gjensidig påvirker hverandre

 • Det gode samspillet mellom parlivet og arbeidslivet

 • Hva skaper varige parforhold

 • Følelsene – og betydningen av dem

 • Konflikten som venn og/eller fiende.

 • Hvordan opprettholde en varig god kommunikasjonsplattform?