Sammen

 

Sammen er en kompetansearena for kommunikasjon i nære relasjoner og tilpasset implementering i kommuner. Vi utvikler og gjennomfører samlinger for par, enkeltindivider og grupper som ønsker å bli bedre til å forstå hverandre, og dermed få et enda bedre liv sammen. Dette gjør vi fordi vi vet at trygge par gir trygge familier – som igjen gir gode oppvekstvilkår for barna. Dette er grunnleggende viktig i et samfunn, uansett hvor du kommer fra og hvem du elsker.

 

Våre kursmoduler

 

Start:Sammen
Tid til bare deg og meg…

Start:Sammen  er kurs tilrettelagt for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre relasjonen og forebygge potensielle konflikter. Det gis øvelser i å håndtere utfordringer i parforhold, slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen. Kursene tilbyd gjennom barnehager, helsestasjoner og familiesentere i de enkelte kommunene.  Start:Sammen har to ulike kurs konsepter; 1. Førstegangsfødende par «Godt Samliv!»  2. Småbarnspar «Gleder i travle hverdager»

Start:Sammen er kurs tilrettelagt for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre relasjonen og forebygge potensielle konflikter. Det gis øvelser i å håndtere utfordringer i parforhold, slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen. Kursene tilbyd gjennom barnehager, helsestasjoner og familiesentere i de enkelte kommunene.

Start:Sammen har to ulike kurs konsepter;
1. Førstegangsfødende par «Godt Samliv!»
2. Småbarnspar «Gleder i travle hverdager»


Ung:Sammen
Elsker. Elsker ikke…

Ung:Sammen  er en undervisningsmodul som tilbys VGS2 der elevene veiledes i en prosess for å oppnå større selvbevissthet og kunnskap omkring hva det vil si å være en god kjæreste.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette tilbudet i din kommune.

Ung:Sammen er en undervisningsmodul som tilbys VGS2 der elevene veiledes i en prosess for å oppnå større selvbevissthet og kunnskap omkring hva det vil si å være en god kjæreste.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette tilbudet i din kommune.

Fartstid:Sammen
Tid for en sørvis?

Fartstid:Sammen er en samling for par som har holdt sammen en årrekke. Gjennom dette opplegget presenterer vi gode og effektive kommunikasjonsverktøy og skaper rom for inspirerende samtaler med kjæresten din. Videre har Fartstid Sammen i tillegg et tilbud tilpasset tenåringsforeldre par. Her fokuseres på parforholdet sett i forhold til det ansvaret som følger med å være foreldre til tenåringer. Deltagerne får med seg et samtaleopplegg for bruk hjemme sammen med tenåringen.

Fartstid:Sammen har to ulike kurs konsepter;
1. Bufferkurs – en oppmuntringssamling
2. Prepkurs – for tenåringsforeldrepar


Mangfold:Sammen
En pose blandet drops.

Mangfold:Sammen  er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.   Mangfold:Sammen  har to ulike kurs konsepter; 1. Flerkulturelle par og familier  2. Bonusfamilien med mine, dine og våres barn.

Mangfold:Sammen er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold:Sammen har to ulike kurs konsepter;
1. Flerkulturelle par og familier
2. Bonusfamilien med mine, dine og våres barn.


Våre veiledere har alle solid erfaring og komptanse på deres felt, og alle våre opplegg er uformelle, avslappet og gjennomføres med tilstrekkelig glimt i øyet. Etter endt opplegg vil deltakerne oppleve en høyere bevissthet og et bedre fokus på utfordringer og muligheter vi alle opplever i våre forhold til de vi er glad i. Dette vet vi kan bidra til at man kan stå tryggere og sikrere i en relasjon, både som individ og par. Alle våre tilbud er tilpasset behov som oppstår i ulike faser av livet og i forhold til livsituasjon og samfunn. Vi utvikler også undervisnings- og informasjonsmateriell for utdannings- og helse- og vigsels- institusjoner som et supplement til veiledingsarbeidet og tilbudene til de enkelte kommunene.