FAQ

 

Ofte stilte spørsmål om våre samlinger:


Kan vi komme med ønske om en spesiell bevertning til kursarrangøren?

Selvfølgelig kan dere det. Vi tar alltid hensyn til kursdeltagere behov for en spesiell diett.


Blir det forventet at vi som par eller enkelt person må utlevere helt private ting på kurset overfor gruppen som deltar?

Nei, slapp helt av. Paret kan være observatør hele kurset å ta til seg ting som er relevant for dere som par og benytte det i deres pararbeid på kurset. Ingen skal føle seg presset til å si noe som angår dere som privatperson eller som par. Dere kan selvsagt frivillig delta i plenumsamtaler sammen med gruppa når dere føler det meningsfullt å gjøre det.


Trenger vi å følge hele kurset for å ha utbytte av kurset?

Vi vil selvsagt ikke holde på par som av en eller annen grunn ikke ønsker å fullføre kurset. Men vi vi si at det absolutt vil være det beste for dere og for gruppa om dere var tilstede gjennom hele kursopplegget. Dere vil da få en større helhetsopplevelse hvor dere for et helt verktøyskrin med dere i hverdagen. 


Opplyser andre par hva vi har sagt på kurset?

Alle på kurset blir pålagt taushet hvor andre har bidratt. Dere kan selvsagt snakke om dere selv, og om hva kursleder har berettet om sitt liv og samliv. Vi har aldri opplevd at dette blir misbrukt