START sammen

Start Sammen er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

 

Start Sammen er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

Start SAMMEN har to ulike konsept;
1. Førstegangsfødende par
2. Småbarnspar

Kursene omhandler forventninger i parforholdet, den følelsesmessige tilknyttingen som par, verktøy i kommunikasjon og konflikt håndtering, og avklaring av verdier og muligheter i parforholdet. Kurset gjennomføres av kompetente og erfarne kursledere. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller meld din interesse for kommende kurs. 


 

Gleder i travle hverdager

Et partreff med glimt i øyet;

Par med småbarn har mange baller i lufta. Kanskje ikke helt slik dere tenkte en gang, og drømte om? Alle par stiftes på bakgrunn av en brå eller voksende forelskelse. Vennskap utvikles til å bli et kjærlighetsforhold, i et meningsfullt felleskap. Det vokser fram et ønske om å gå inn i et mer forpliktende forhold. Noen blir samboere, andre gifter seg, og andre blir særboere. Det er ingen fasit på samlivsform lenger og i den friheten oppstår det gjerne spørsmål og utfordringer som vi ikke så lett finner svaret på i hverdagen.

Oppstartingsfasen er ofte preget av idyll. Alt smaker godt og trygt, gleden i samværene er stort sett til stede hele tiden. Denne gode fellesskapsfølelsen kan lett bli til et arbeidsfellesskap når barn kommer til verden. Vi blir faset inn i mange gjøremål, utvikler et team, der vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for barna. Det er krevende!  

Forskning viser at den viktigste enkeltfaktoren for barna, er at pappa og mamma har et godt og kjærlig forhold. Det skaper trygghet, glede og kreativitet for barna. For å skape dette, trenger paret tid og rom sammen.

Denne samlingen er for par som

  • ønsker å utvikle seg videre som par og bli gode «arkitekter» i familien.

  • ønsker å få øye på hverandre på nytt og ha et nysgjerrig forhold til hverandre.

  • ønsker et samliv med mer glimt i øyet.
    Samlivet kan av og til bli preget av for mye alvor og press.

  • ønsker oppmuntring og inspirasjon til å fortsette med det menigfulle livet som par og foreldre.

  • ønsker et godt og trygt møtested, der vi kan møte andre par og kjenne at vi alle kan slite med bølgedaler i forholdet.

  • ønsker innspill og verktøy som skaper god kommunikasjon i travle hverdager.

Mange ting i vår tilværelse trenger oppdatering, service, småreparasjoner, og vedlikehold. Slik er det også med parforholdet. Det kan derfor være lurt for dere som par, å sette av litt tid til å fokusere på “vedlikeholdet” av forholdet. en slags service på parforholdet.
“Gleder i travle hverdager” gir rom til å re-fokusere på hverandre og til å gi et ekstra puff til å snakke om ting vi “glemmer” litt bort når hverdagen krever oss, men som er viktig for å ha et forhold i balanse. Gjennom samlingen lærer vi gode og effektive triks som kan bidra til å utvikle relasjonen vår i en positiv retning.