Trygghetssirkelen

 
9788205471979.jpg
 

TRYGGHETSSIRKELEN- en tilknyttingsbasert intervensjon.
Bert Powell , Glen Cooper, Ken Hoffman, Bob Marvin, Gyldendal


Om boken:
Kvaliteten på relasjonen mellom barnet og dets omsorgspersoner har stor betydning for barnets psykiske helse. Forsking på tilknytting har fått oppmerksomhet og utbredelse i løpet av de sste 30 årene.

Tilknyttingssirkelen – en tilknyttingsbasert intervensjon gir en solid innføring i tilknyttingsteori og hvordan en kan anvende teorien for å hjelpe barn og foreldre som strever. Trygghetssirkelen (Circle of Security) kan forståes som en tilnærming, en modell og en konkret metode for å utvikle trygg tilknytting; trygge relasjoner mellom barn og omsorgspersoner.

Gjennom boken presenteres en rekke foreldre-barn-relasjoner, og i bokens del 3 følger vi historien til Linn og Alma, Anna og Simon og Sofia og Jacob. Disse historiene viser oss hva trygghetssirkelen kan bidra med i praksis.

Boken er skrevet av de fire arkitektene som står boken Circle of Security.

Innhold:

  • Forord av Charles H. Zeanah Jr.

  • Forord av Lars Smith

  • Innledning

  • Forfatterens bemerkninger

DEL 1. TILKNYTNING I TIDLIG OMSORGSRELASJONER.

1.     Skjult, men likevel synlig.

2.     Trygghetssirkelen.

3.     Om å være sammen.

4.     Begrensende sirkler.

5.     Haimusikk

6.     Hvordan fullføre trygghetssirkelen.


DEL 2. COS - INTERVENSJONEN

7.     Om å observere relasjonen

8.     Vurdering av samspillet.

9.     Hvordan forstå mentale tilstand og defensive prosesser ved hjelp av kjernesensiviteter.

10.  Vurdering av foreldres oppfatning.

11.  Behandlingsprinsipper og planlegning.

12.  Trygghetssirkelen intervensjonsprotokoll.


DEL 3. KASUSEKSEMPLER.

13.  Linn og Alma.

14.  Anna og Simon.

15.  Sofia og Jacob.