SOLSTRÅLEBOKEN

 
 
BOK: SOLSTRÅLEBOKEN
 

"SOLSTRÅLEBOKEN"
Hvordan leve et godt liv i et samfunn i endring
Om motivasjon, egenverd og selvledelse
Trond Edvard Haukedal og Trond Haukedal forlag AS


Om forfatteren:
Trond Edvar Haukedal er en av ladets ledende motivatorer, kurs og foredragsholder. Bred erfaring som kjøpesenterleder og annonsesjef, kombinert med lang klinisk erfaring gjør han til en konkret, tydelig, og folkelig formidler. Med sin unike evne til å gjøre tung faglig stoff lett og tilgjengelige, kombinert med positiv energi og formidlingsglede, innbyr han til økt trygghet og egenmotivasjon. «Solstråleboken» er Trond debut som forfatter, og utgjør selve grunntankene i hans virksomhet. 

Om Boken:
«Hei solstråle. God morgen solstråle» Endelig for du budskapet i bokform.

-TUSEN KRONER er landets største pengeseddel, og symbolet på at absolutt alle har HØY og LIK egenverdi. Men dette er ikke alltid like lett å huske på. Det handler om HOVEDROLLEN i livets vårt. Og være deg og meg. Skal vi lykkes optimalt som menneske, partner, venn, foreldre. medarbeider eller leder, er forholdt til seg sel selve NØKKELEN.


«Jeg var på landskonferansen hvor du holdt et fantastisk foredrag! Kommer aldri til å glemme det! Har vært sykemeldt en stund, men er nå på vei opp igjen. Sier «Hei solstråle» når jeg ser på meg selv i speilet hver morgen – en god start på dagen. Takk»

Lise. Konferansedeltager


«Jeg vil gjerne takke deg for utrolig inspirerende og motiverende foredrag. Jeg er relativ fersk som leder, og dette foredraget gav meg trygghet og retning i en utfordrende hverdag. Relasjon til meg sel vil fra nå av få en ny betydning»

Jo Gisle Olson, seminardeltager

 

Om innholdet:
Del 1. Det gode livet

Instruksjon
Menneske er et følsomt strengeinstrument
Vi er alle tusenlapper
Om visjoner og drømmer – og nye former for intelligens.
Jakten på det gode livet – med selvbilde som meter
Det starter med å velge holdning til livet
Hei solstråle
Rollmodellen og arenamodellen –to perspektiver
Menneske er grunnleggende positiv
Det gode livet – i ditt eget selskap
Det gode livet – i et parforhold
Det gode livet- på arbeidsplassen
Jakten på det gode liv – i praksis.
Å tenke
Å føle
Å handle

DEL 2. SLIK ER VIRKELIGHETEN
Introduksjon
Alt vondt og vanskelig har sin kilde i dårlige følelser
Følelser er som små barn
Følesmessig tilgjengelighet
Personlighet og tilknyttingsmønsteret – et overblikk
Speiling – om hvordan personligheten utvikler seg
Separasjonsangst
Den forbaskede tvilen
Moderne ensomhet – om å være ensom i felleskapet
Klønete kjærlighet
Om passivitet og ulevd liv
Om følelsesmessig støte og sosialt mot
Om sosialt mot
Produktivitet – og hva gjør vi i arbeidstiden
Et negativt selvbilde er å føle seg ukomfortabel i sitt eget selskap
Kommunikasjon og samarbeid – sannhetens øyeblikk
Om å kompensere
Materialisme
Sex
Rus
Spiseforstyrrelser
Spill om penger og på PC
Shopping og kroppsfiksering
Svært følsomme mennesker
Vegring og sensitivitet
Hvorfor kvinner faller for slemme menn

DEL 3 HANDLINGSPLANEN
Å reparere selvbildet
Å utvikle et mottakersenter for positivitet.
Drivkrefter i personlig utvikling
Vekstprinsipper 1 – 6
Å bli motivert
Omstilling og endring i arbeidslivet
Den femte årstid
Ta ansvar for « det indre barnet»
Følelser må føles
Vi kan formes til vårt eget beste

DEL 4 VERKTØYSKRINET
Introduksjon
Bevisthetssamtaen – hvem er jeg?
Livstreet – en veiviser til personlig utvikling
Lag din egen «support – samtale»
Lag en handlingsplan mot «stoppere»
Relasjonskartet mitt
Praktisk selvhevding ved hjelp av BUSK-metoden
Ta tak i strukturen når du sliter med kulturen
Hvordan angripe en oppgave
Vi kan vokse på alt
Mellommenneskelige kjøreregler for bedrifter
Utvikle suksessvaner
Utvikle seg mål
Kjøreregler for dating
Jakten på løsninger
Identifiser og stopp bruken av hersketeknikker

DEL 5. OM ÅNDELIGHET
Om åndelighet i et moderne samfunn
Introduksjon
Om åndelighet i samfunnet.
Personlig åndelighet
Psykologi og åndelighet
Religion og åndelighet
Hvordan få kontakt med vår åndelige natur
Barrierer for åndelighet
På veien av åndelighet i livet ditt
Noen varskuskilt om åndelighet i et moderne samfunn
Veien er målet