SAMLIVSBOKEN

 
 
SAMLIVSBOKEN
 

"SAMLIVSBOKEN
Gode råd for å bevare
kjærligheten og hindre samlivsbrudd"
Howard Markman / Scott Stanley / Susan L. Blumberg
N.W.DAMM&SØN (2000)

 


Om boken:
«Den kansje viktigste grunnen til å gjøre neo på dette feltet, etter vår mening, er ikke næringslivets produktivitetstap eller de voksnes partneres fortvilelse. Det er grunn god nok til å handle. Men et enda viktigere driv til innsats er det simple fatum at barn svært ofte ganske uforskyldt blir berørt av dårlige samliv.

Den best måten å lese SAMLIVSBOKEN på, er selvsagt å gjøre det sammen»

Berger Hareide, Leder av Modum Bads Samlivsenter

«For å lære å krangel riktig, kan par lese bøker om dette. Da vil de lære ferdigheter so å lytte uten å kritisere eller avbryte, være enige om reglene for en diskusjon og avtale møter for å snakke om at på en rolig måte»

Womans Day

 

 

Om innholdet:
Innledning

DEL 1. Kommunikasjon og konflikt
De fire faresignalene
Kvinner og menn og konflikter
Tale-/ lytteteknikken
Problemløsningen

DEL 2. De store temaer
Forskjellen mellom temaer og hendelser
Uoppfylte forventninger
Forståelse og forpliktelser
Forpliktelsens styrke
Tilgivelse

DEL 3. Styrking av parforholdet
Vennskap
Glede og moro
Sensualitet og seksualitet
Religion og livssyn
Å bevare forholdet
Litteratur
Modum Bads Samlivssenter
PREP i Norge
Familievernkontorene i Norge
Forfatterne