NÆRVÆR

 
 
NÆRVÆR
 

"NÆRVÆR"
HVORDAN JEG FANT MIN INDRE HVILEPLASS
Kristin Flood, Cappelen Damm


Om boken:
Nærvær er første skritt på vei mot noe mer enn større ro og balanse. Den åpner for nærhet, empati, toleranse, og tålmodighet, essensielle kvaliteter i vår urolige tid – og kan føre til at vi våger å vise større sårbarhet. Kristin Flood mener nærvær er en nøkkel som åpner opp for en utvidet og mer levende del av vår bevissthet. Ved å flytte oss til mer nærværende ståsted i oss selv kan vi få tilgang til et lag av virkeligheten som ligger bakenfor det hverdagslige. I berøring med det kan vi oppleve en glede bare å være til.  Ved å fortelle om sin nysgjerrige søken, menneskemøter, meditasjon, fordypning i stillhet og hendelser som endret henne, inspirerer Kristin Flood oss til å være utforskende og nysgjerrige på vårt eget liv. Hun oppfordrer oss til å slippe taket i strevet etter å oppnå noe – og i stedet søke etter hvileplassen der et naturlig nærvær kan tre frem.

EKSTRA: FILMER OG ØVELSER

Gjennom QR-koder får du tilgang til fire filmer der Kristin Flood instruerer rolig og behagelig nærværsøvelser.


«Jeg ble spesielt berørt av Kristin Floods åpenhet og ærlighet og at hun klarer å beskrive dype, åndelige og utfordrende prosesser på en folkelig, lett og gjenkjennelig måte. Boken viste meg muligheter og gav meg lyst til å bli enda mer kjent med meg selv».

Anne Bolstad, fysioterapeut, instruktør i mindfulness, selvledelse og stressmestring.


 «Kristin Floods bok lærer oss om det vakre og unike inni, om å være indre-styrt, å næres fra det indre og ikke lokken a det ytre»

Helge Hognestad, tidligere prest i Hamar.


 «Kristin Flood viser oss vei til vårt eget indre og til vårt oppkomme. Hun kaller nærvær for «ubuntu», et visdomsord fra Sør Afrika med gjenklang fra essensen i menneskehetens mangfoldige skrifter -  en holdning som smelter murer, gjenreiser verdighet og åpner felleskap.

Tone Berit Flaathen, Psykolog


Om innholdet:
Forord
Nærvær oppstår gradvis

DEL EN – Nysgjerrighet
1.     Unlock your soul
2.     Det finnes noe bakenfor
3.     Du er ikke den du tror
4.     Å være nær
5.     Tankestudie
6.     Min første hjerneskanning
7.     Forskingen
8.     Å sette seil
9.     Bærekraftig tenking
10.  Motivasjon
11.  Komme på sporet
12.  Forsøkskanin
13.  Våken ved dødens terskel
14.  Nærvær til naturen
15.  Mitt India
16.  Ubuntu. Med QR – kode med øvelse 1

DEL TO Selvutforsking
17.  En perle fra dypet
18.  I veien for seg selv
19.  Digital uro
20.  Den usynlige besettelsen
21.  Egenomsorg
22.  Drømmene om Afrika
23.  Just do it – bare gjør det
24.  Navigerer på engen måte
25.  Våge sårbarhet
26.  Døråpner til nærhet
27.  Sårbart ego
28.  Noe mer
29.  Påminnelser. Med QR-kode med øvelse 2

DEL TRE Hjem
30.  Kirkerommet
31.  Veien hjem
32.  Når nærvær våkner
33.  Å leve sant, å leve nært
34.  Letizias glade kamp
35.  Fordøye, forløse, foredle
36.  Sjelskvaliteter
37.  Å lese øyeblikket
38.  Det skjulte språket
39.  Det tidløse NÅ
40.  Forvandlinger
41.  Kan jeg leve uten ? Med QR –kode øvelse nr. 3

TILLEGG – Mine verktøy
Meditasjon
Skriving
Veiledning Med QR – kode med øvelse nr. 4
Takk og sluttnoter