Level team

Hvem er Level:TEAM?

Her bør det stå en kort tekst om hvor dere gjennomfører kurs, for hvem og av hvem. Litt om deres samarbeidspartnere. En tekst som viser deres erfaring og nedslagsfelt. Dernest bør teamene nevnes og så til sist en kort presentasjon av kurslederne.

 

Anders Mathias Larsen 

Anders Mathias Larsen er prosjketleder for Level Sør . Han er prest og har bygd opp Level arbeidet. Anders Mathias har tidligere vært lektor på videregående skole og ordfører i Kvinesdal  i 10 år. Han ble ordinert til prest i 2000 og har vært prest i Flekkefjord og Kvinesdal. Han er for tiden fulltidsansatt i  Level Sør. post@level-samliv.no
Tlf  38 35 25 18 / 950 83 551

 

Navn Etternavn

Anders Mathias Larsen er prosjketleder for Level Sør . Han er prest og har bygd opp Level arbeidet. Anders Mathias har tidligere vært lektor på videregående skole og ordfører i Kvinesdal  i 10 år. Han ble ordinert til prest i 2000 og har vært prest i Flekkefjord og Kvinesdal. Han er for tiden fulltidsansatt i  Level Sør. post@level-samliv.no
Tlf  38 35 25 18 / 950 83 551