Kurskalender

Back to All Events

Mangfold:Sammen - Farsund voksenopplæring

  • Farsund voksenopplæring (map)

Mangfold:Sammen er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold:Sammen har to ulike kurs konsepter;
1. Flerkulturelle par og familier
2. Bonusfamilien med mine, dine og våres barn.