Kurskalender

Back to All Events

Bufferkurs - Dyreparken, Kristiansand


  • Dyreparken Hotell 2 Dyreparkveien Kristiansand, Vest-Agder, 4636 Norway (map)

Kommunikasjonstreff for par

Kurstiden: Oppstart lørdag kl. 09.30 med registrering og kursoppstart kl. 1000. Kursavslutning lørdag kl. 18.30 med påfølgende middag kl 20.00. Kursstart søndag kl 09.30 og avslutning med lunch kl. 1430. Få tilsendt program.

Pris:  kr. 2.900,- pr par. Prisen inkluderer kurs og overnatting på hotell, rundstykke ved oppstart, lunch og middag lørdag, samt frokost og lunch søndag. Alle par får utdelt 2 kursbøker med spennende parstoff.

Kursledere: Tea Bjørnstøl og Kåre Nygård. Begge er familieterapeuter med solid erfaring arbeid med par samt kursledelse av kommunikasjonskurs for par.

Påmelding: Ring Level- samliv v/ Kåre Nygård telefon 90 56 61 62 eller pr mail  knyg@gmail.com og få mer info på www.bufferkurs.no

Arrangør: Level-samliv     


En oppmuntrings week-end for par med vekt på:

♥     å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
♥     verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
♥     kunnskap om hva som skaper gode parforhold
♥     innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

 Hva er bufferkurs for par?

Bufferkurset er et kurs for dere som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen. Dette er en naturlig utvikling i varige parforhold, og det kommer rett og slett av at vi alle er forskjellige, og noen av forskjellene er vanskeligere å rokke ved enn andre. Dette framtrer tydeligere jo mer erfaring vi får i parforholdet. (Jo lenger vi lever med samme partner, jo flere særheter oppdager vi gjerne at denne personen har!) Bufferkurset er utviklet for å gi dere verktøy dere kan bruke for å utforske forskjellene, slik at forskjellene kan bli lettere å mestre, og enda bedre: at forskjellene kan bli en kilde til trygghet og nærhet (kanskje til og med humor!).

Kurset inneholder både teori og øvelser. Øvelsene er spesielt viktige, fordi det å gjøre øvelser involverer flere deler av hjernen enn teorien alene. Den menneskelige hjernen er dessverre ikke organisert slik at faktakunnskap kan overføres direkte og virkningsfullt til de delene av hjernen som styrer følelser. Derfor er det også mulig for et menneske å være svært kunnskapsrik, og samtidig ute av stand til å sette kunnskapen ut i praksis.

I bufferkurset får dere mulighet til å trene på hvordan dere kan utforske forskjeller på en trygg måte. Dere lærer hvordan dere kan identifisere ømme punkter hos dere selv, og hvordan dere som par kan komme videre fra fastlåste tilstander.

Og sist, men ikke minst: gjennom ulike øvelser får dere trene på å styrke hverdagskjærligheten, (dvs. den kjærligheten som gjør at dere får overskudd til å ta ting i beste mening).                                                                                          


Programmet for 28. – 29. januar og 3. – 4. februar 2018

Dag 1:

09.30: Registrering. Med rundstykker og te og kaffe. Bli litt kjent.
10.00: Hva skaper gode, varige parforhold?         
13.00: LUNCH
14.00: Følelsenes plass før og nå. Hva slags følelsesfilosofi benytter dere?
16.00: Kaffepause
16.15: Forskjeller, og vanlige konflikter i et parforhold, og hvordan reagere kroppen vår.
18.30: Avslutting for dagen.
20.00: Middag og kos.

Dag 2:

09.30: En god gjødselplan for paret.
10.30: De varige forskjellene. Tufte samtalen.
11.30: Kort pause, Sjekk ut av hotellet
11.50: Fortsettelsen
13.00: Å komme på bølgelengde igjen, Kjærlighetsspråket, Forsoning – komme over vanskene, og det Intime livet – hvordan holde lysten levende sammen.
14.30: Lunch og avslutting.                          
 

Earlier Event: January 27
Bufferkurs - Dyreparken, Kristiansand
Later Event: February 10
Gleder i travle hverdager - Vigeland