KJÆRLIGHET I HASTIGHETENS TID

 
 
HEMMELIGHETEN BAK ET LYKKELIG PARFORHOLD.jpg
 

KJÆRLIGHET I HASTIGHETENS TID
Sissel Gran, Aschehoug (2005)


OM boken:

Mennesker lengter etter kjærlighet, etter å bli del av noe større enn en selv. I Kjærlighet i Hastighetens tid skriver Sissel Gran om det moderne paret, om forelskelse og kjærlighet, konflikter og knuter, utroskap, brudd og om forhold som varer. For varighet er kjærlighetens merke, og når vi har funnet vår elskede, ønsker vi at forholdet skal tåle livets påkjenninger. Men par skapes ikke av harmoni alene. Konflikt, forhandlinger og prøver en forutsetning for etableringen av denne minste av alle menneskelige relasjoner. I vår rastløse tid utfordres parforholdet stabilitet og lykke. Det er mye som krever parets oppmerksomhet og tar blikket deres bort fra hverandre og relasjon. Ønsker vi kjærlighet som varer, trenges mer enn følelser, flaks og vilje. Vi må vite noe om samlivets hjerte og sjel, og hva som åpner og lukker og hva vi selv kan bidra med or å holde kontakten med den vi elsker.

Dette er en bok om moderne kjærlighet, om nye og gamle drømmer, om samliv som oppløses, om kriser, endring og om parforhold som består.

 

 

Innhold:
Veier til paret
Hva er et par?

En og en er tre
Når paret oppdager seg selv
Frykten for inntrengeren synligjør paret
Paret trenger grenser for å bestå
Hvem blir par?
Blind date
«Like barn leker samme sted»
Når hunn møter hann
Likhet og forskjell
Symmetri og komplementaritet
Jakten på den bedre halvdel
Par av vår tid
Det oppslukte paret
Det sentrifugale paret

Mange slags kjærlighet

Historien om kjærligheten
Et følelsesmessig vendepunkt
Den lidenskapelige kjærlighets slette rykte
Hva er kjærlighet?
Å gi følelsens forrang
Forelskelsen
«En kollektiv bevegelse for to»
Forvandlingen
Forelskelsen tegn
Fra forelskelsen til kjærlighet
Å sette seg selv og hverandre på prøve
Det moderne paret fødsel

Ordens makt og avmakt

Fanget i lukket rom
Veggen og flommen
Kritikken
Forakten
Å stoppe en tanke og styre blikket
Parforholdets økologiske brøl: En til fem
Å lytte forbi en padde
Struktur

Fra knuter til brudd

Beretninger om et varslet brudd
En kamp om genser

Markering av grenser gjennom fysisk utagering
Det ytre trykket truer parets felles grense
Grenser mellom individualitet og felleskap
Tålegrensen
Mangeltilstanden
Å savne likeverd
Å savne gjensidighet
Å savne hensynsfullhet
Å savne sjelefelleskap
Å savne seksuell nærhet                               
Å savne likhet
Når bruddet er en realitet
Å bli forlatt
Å forlate
Foreldres kommunikasjon er «taket over barnets hode»
Den vanskelige steforeldrerollen
Besteforeldre – en nødhavn i et opprørt hav
Å legge noe fra seg

Det aller verste: Utroskap

Det utro møte
Slangen i paradis
Monogami – ideal og realitet
Å kontrollere sitt begjær
Ærlighetens og løgnens dilemma
Uendelig soning eller gjenerobring

Når kjærligheten varer

Statestikkspøkelse i den norske skillsmissen
Den varige kjærlighetens gåte
Flaks, høyere makter og målrettet søken
De tre nøklene
Den første nøkkelen: Vår forståelse av parforholdets forrang.
Den andre nøkkelen: Min partner er unik
Den tredje nøkkelen: Mitt ansvar for parforholdets økologi
En konklusjon: Småpratingens hemmelige gave

Oppvåkning og forandring

Gjenreising av paret
Å gripe øyeblikket
Smertens misjon
Å stå han av
Beslutningens kraft
En verge for forholdet
Å anerkjenne den andres grense
Å bryte innøving av tidlige trinn
Retake – å ta senen om igjen
Å kunne lære av hverandre
Her og nå
Gjøre rett for å føle rett
Forandrende samtaler
Mannen som bråvåknet
Sammen igjen
Ut av sentrifugen

Å ha blikk for hverandre
Takk
Litteratur