HVERDAGSPSYK

 
 
HVERDAGSPSYK
 

"HVERDAGSPSYK"
HVORFOR HAR JEG ET SÅNN?
HJELP TIL Å STÅ I MOTGANG
Psykologene Rebekka Egeland og Carina Poulsen, Cappelen Damm


Om forfatterne
Rebekka Egeland er utdannet psykolog (cand.psychol.) og er daglig leder og sjefspsykolog i Falch Helalthcare Norge. Hun er opptatt av å normalisere psykisk lidelse og fjerne tabuer. Hun har skrevet flere bøker, inkludert bestselgeren MINDFULLNESS I HVERDAGEN(2009) som er solgt i 40.000 eksemplarer.

Carina Poulsen. Er utdannet klinisk psykolog (cand.psychol.) og har et selvstendig foretak hvor hun samarbeider med Falch Healthcare Norge. Gjennom sitt foretak Psykolog Carina Poulsen AS tilbyr hun individuell terapi, samt kurs og foredrag for privatpersoner og næringslivet. I tillegg underviser hun gruppetimer i kondisjonstrening og yoga.

 

Om boken
ANGST – DEPRESJON –STESS –SELVFØLELSE.

Er det bare meg? Er det noe galt med meg?.... Dette er tanker som dessverre altfor mange kjenner seg igjen i. Over halvparten av oss opplever depresjonen, angst og/eller stressrelaterte plager i livet.

Vi sammenligner oss med andre, synes «alle» andre virker lykkelige og suksessfulle. Vi skammer oss over hvor tilsynelatende uperfekte vi selv er og hvor urolig og nedfor vi føler oss.

 HVERDAGSPSYK for vi psykologisk innsikt som kan hjelpe oss å ha det bedre. For det er egentlig det vi ønsker oss – et liv vi kan fungere i, der vi opplever færre negative taner, mindre stess, mer glede og økt selvfølelse. Forfatterne viser hvordan vår personlige egenskaper spiller seg ut i relasjoner med andre og hvordan vi kan håndtere utfordringene våre på en konstruktiv og hensiktsmessig måte. HVERDAGSSPYK er en guide til å få det bedre, både med seg selv og omgivelsen.

For å lytte til mindfullness-lydfiler. Gå til soundclaud.com/hverdagspsyk. Her finner du meditasjoner som guider deg til å trene bevisst tilstedeværelse. Lydfilene vil støtte deg i å trene grunnholdninger i mindfullness, som åpenhet, nysgjerrighet, aksept, medfølelse og vennlighet.

 

Om innholdet:
Takkeord
Forord
Innledning

Kapittel 1
Hjernen og følelser

Kapittel 2
Tilknytting, personlighet og relasjoner.

Kapittel 3
Selvfølelse, sårbarhet og skam,

Kapittel 4
Angst og uro

Kapittel 5
Arbeidsliv, stress, og utbrenthet

Kapittel 6
Depresjon og nedstemthet

Kapittel 7
Mindfulness og yoga

Kapittel 8
Fysisk aktivitet og kosthold

Ord til ettertanke
Om forfatterne
Nettside og hvor du kan få hjelp
Anbefalt litteratur
Litteraturliste