Gode knep til småbarnsforeldre

 
GODE KNEP FOR SMÅBARNSFORELDREjpg

Gode knep til småbarnsforeldre
Elisabeth Gerhardsen, Tell forlag (2002)


Om forfatteren:
Elisabeth Gerhardsen er spesialist i barne-og ungdomspsykologi. Hun har tre barn: «to egenproduserte og et ferdiglaget» I fire år har hun vært knyttet til helsestasjonen i Bærum, og gitt råd og veiledning til småbarnsforeldre. I tillegg har hun jobbet med barnehager og skoler(PPT og Pedagogisk fagsenter) med barnevern og på barneavdeling på statens senter for epilepsi. Hun har undervist i Psykologi ved høyskolen i Oslo, og holdt en rekke foredrag for foreldre, helsepersonell og pedagoger. Gerhardsen arbeider i dag som sjefspsykolog og leder ved BUP – Karasjok.

OM BOKEN:
Småbarnsforeldre er ful av spørsmål. Hva gjør jeg med en som ikke sover? Hvordan venne av med nattpupp uten så mye skriking at naboene ringer barnevernet. Hvordan takle en som er høyt og lavt hele tiden? Hva gjør vi med en sta unge som nekter å spise noe annet enn pålegget? Hvordan håndtere raserianfall i butikken når hele køen ser på deg? Hvordan få dempet den verste søskensjalusien? Hva når du selv er sint? Hvordan stoppe en unge uten å knekke selvfølelsen?

Denne boka gir deg tips og råd om hvordan du kan takle de vanligste utfordringer frem til barnet er om lag 7 år. Den kan med fordel leses av andre som har med barn å gjøre. Den kan også gi deg inspirasjon til deg som skal gi råd til småbarnsforeldre, som helsesøstre, barneleger, førskolelærere, barnevernspedagoger, eller psykologer.

 

 

Innholdet:
Innledning

Natteravn og morgenfugl. Om søvn og søvnvansker

En skje for manna. Om spising

Klatremus og rotekopp. Om å ha ettåring i huset

Vil ikke! Om trass, sinne og konflikt

Det kan bare lillebror. Om søskensjalus og konflikter mellom søsken

Mamma kommer snart!? Om å forlate spebarn og småbarn, og om å begynne hos dagmamma, ellerpark/barnehage

Se på meg nå. Om selvtillit og selvbilde

Pappa jeg er ferdig!! Om å slutte med bleier

Gjør din også sånn. Om å treffe andre småbarnsforeldre