GI HVERDAGEN ET LØFT!

BOK: GI HVERDAGEN ET LØFT!

Forfatter: Gro Johnsrud Langslet.

Forlag: Gyldendal. 2004

 

 
 
GI HVERDAGEN ET LØFT
 

"GI HVERDAGEN ET LØFT!"
Gro Johnsrud Langslet, Gyldendal (2004)


Om forfatteren:
Gro Johnsrud Langslett er psykolog. Hun startet som klinisk psykolog, og jobbet mye med familieterapi, men har siden 1986 arbeidet som ekstern konsulent og organisasjonspsykolog. Det siste ti-året har hun arbeidet systematisk med å anvende LØFT i organisasjonsutvikling, og hun har mye av æren for at LØFT- tankegangen anvendes i en rekke norske og skandinaviske organisasjoner. Hun har tidligere skrevet «LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, lederutvikling, og konfliktløsning» og

«LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærmelse til typiske ledelsesutfordringer» Hun driver sitt eget institutt: LØFT- Instituttet. ( www.loft-institittet.no)

Om boken: 
Gi hverdagen et løft! Handler om hva vi kan gjøre når hverdagsfrustrasjoner melder seg. Frustrasjoner som hindrer oss i å ha det så bra som vi ønsker. Irritasjon over ektefelle, barn, kollegaer. Samarbeidsproblemer med barnehage, skole, og på arbeidsplassen. Dagliglivets stress og mas. Men å snakke om frustrasjoner og problemer gjør lett vondt verre. Hvis vi fortsetter å belyse problemene, tar de nemlig over livet vi ønsker å leve. Problemene blir den store livsgledetyven! Så hvorfor ikke bestrebe oss på å snakke om problemene på en måte som gjør at de blir mindre mens vi snakker om dem?

LØFT – løsningsfokusert tilnærming – gir en enkel, men radikal annerledes måte å møte livets små og store frustrasjoner på. Du oppnår raskt de endringer du ønsker deg , ute å analysere hva problemet er – og uansett hvile frustrasjon du møter!

 

Om innholdet:
«… det er vanskelig å forstå seg ret på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok! Gud hjelpe os alle fra å bli gjennom skuet
» ( Knut Hamsund, En vandrer spiller med sordin, 1909).

Innledning:
OM HVERDAGSFRUSTRASJONER OG KLOKE GREP

Kapittel 1.  GJØR DET SOM VIRKER!

Jakten på årsaken kan gjøre vondt verre

Finn ut når problemene er fraværende

Det er nyttigere å finne ut hva som virker, enn hva som ikke virker

Grans dine suksesser selv om feilene dominerer

Kritikkens endrede kraft er sterkt overdrevet

Ingenting er likt hele tiden

Det du gir oppmerksomhet, det vokser

Fremtiden styrer nåtiden

Problemene er frustrerte drømmer

Språk forhekser

Kapittel 2. SKRANTENE PARFORHOLD

«Jeg må få han til å forandre seg»

«Kanskje jeg skal konfrontere han?»

«Nei, jeg går heller på utkikk etter små lysglimt»

Starten på en ny nærhet.

Tenk deg om to ekstra sekunder

Neste gang du blir provosert

Når løsningsforsøkene blir selve problemet

Gjør noe annet!

Problemene er en ting. Løsningen kan være noe helt annet

Verd å huske i dette kapittel

Kapittel 3. GJENSTRIDIGE UNGER

«Nå må du skjerpe deg gutt»

«Hvorfor må du alltid»

Hvilke verdier er viktigst for deg?

Vi liker ikke å bli fortalt hvordan vi bør leve

Oversett klage til ønske.

Unngå å blande inn fingre fra klandrehånda

« Jeg setter pris på at du har begynt å ta litt mer initiativ!»

Bruk av ønskehånda når ungene slår seg vrange.

Fars kloke grep.

Barnehagen som opplevde et mirakel.

Tro på dine drømmer, og du kan oppnå mirakler.

Når barna dine gir blaffen i skolen - Spill på deres drømmer

Mors koke grep

En liten advarsel til slutt

Overse uakseptabel adferd, og grip fatt i det lille du kan vinkle positivt

Det er sjelden det hjelper å be folk sutte med noe

Minus x minus = pluss: Beskriv det du ser og hører når problemene er løst.

Når barna dine gjør noe galt - Lær dem å ta ansvar

Oppmuntring: Om å gjøre hverandre sterke

Verd å huske i dette kapittel

Kapittel 4. LANGVARIGE PROBLEMER MED BARN

Rolf er hyperaktiv og har konsentrasjonsvansker

En ond sirkel av gjensidige anklager utvikler seg

Skyldes det oppdragelsen, eller har Rolf ADHD?

Titt i stedet på baksiden av problemet

Videre utredning – tross store fremskritt

Årsaksforklaringer anviser ikke de grepene som virker best overfor Rolf

Verb er nyttigere enn substantiver og adjektiver

Æres den som æres bør

Velg fokus med omhu

Bruk et språk som for folk til å vokse

Lysglimt fra skolehverdagen

Verd å huske i dette kapitel

Kapittel 5. STESS OG UTBRENTHET

Stadig høyere krav om å være på topp.

Finn frem de gylne dagene

Fortelle sjefen din hva du trenger – og gjør hverandre gode.

Utbrent? Let etter de livgivende øyeblikkene.

Lærdom: Arbeidsglede kan ta knekken på utbrenthet.

Verd å huske i dette kapittel.

Kapittel 6: FRUSTRASJON PÅ JOBB

Surmulerne.

Kari kommer alltid for sent.

«Begynn med deg selv!»

Så kanskje du skulle gi et velment råd?

Når jobben blir et mareritt.

Ta skjeen i egen hånd.

Fra samarbeidsproblemer til mirakeldager.

Verd å huske fra dette kapittel.

Kapittel 7 FASTLÅSTE KONFLIKTER

«Jan er en håpløs leder!»

«Nei, det er Tor som er umulig»

Legg til rette at dere- uansett løsning - skaper en bedre fremtid

Øverste leder må dr lasset

Tenk på fremgang og kloke grep

«Alt er blitt verre!»

«Hva har dere gjort og hvordan har dere greid det?»

Tykke historier av kloke grep fremmer løsningskritt.

Nøkler til løsning

«Kontoret er helt revitalisert!»

Tilbakefallene kommer – obs – obs.

Spørsmål er skjebnesvangre

«Psykopatiske sjefer – et økende problem»?

Verd å huske i dette kapittel

Kapittel 8. ROS OG RIS

Verdsetting er nøkkelen til velvære og vekst

Kan du ta imot kritikk?

Kritikk an møtes elegant

Oppsummering: Seks bud for å møte kritikk

Verd å huske i dette kapitel

Kapittel 9. BEVAR GLØDEN OG LIDENSKPAEN

Gjør problemene mindre mens du snakker om dem

«Ja, men, må vi ikke konfrontere folk dersom de gjr oss urett?»

ER dette en ny variant av «positiv tenkning?»

Både glød og lidelse er forutsetningen for trivsel

Vær varsom med å være positiv når andre er negative

Det er noe annet å spør om hva man, tross alt har fått til.

Jeg har lært

Vi har et valg

Litteratur

Stikkord