FINN EN PARTNER FOR LIVET

 
 
0.jpg
 

"FINN EN PARTNER FOR LIVET
– og bli en partner for livet"
Birgitt Weber, Noras Ark


Om Boken.

De fleste drømmer om å finne den livslange livsvarige kjærligheten, men synes kanskje de treffer fler frosker enn prinser på sin søken etter «den rette»

Skal man finne en partner for livet, må man våge å si ja og nei til vedkommende. Man må ta sjangsen på å vise partneren hvem man er , de vil si akseptere alle de forskjellige følelsene man har og å reagere ut fra dem. Man må også kunne ta imot både et ja og et nei, og akseptere at partneren har andre behov enn en selv.

I denne boka viser forfatteren hvordan man kan avdekk noen av de ubeviste lengsler og behov som styrer våre valg, og dermed gjør leseren bedre rustet til å finne «den rette»

Forfatteren som er sosialrådgiver og psykoterapeut, har lang erfaring i å avdekke hva som gjør det vanskelig å finne og holde fast ved kjærligheten, og de hindringer i oss som kan stå veien for at man er i stand til å etablere et varig parforhold. Hun sier at mange heller vil brekke en arm enn avsløre «pinelig» tanker og følelser. Å nærme seg de følelsene som en ikke er i stand til å takle, kan føles verre enn å kaste seg utfor en klippe. Når vi skal velge partner og få et parforhold til å fungere, overtar vi grunnleggende normer for samvær som vi har med oss hjemmefra.  For å kunne etabler et godt parforhold må vi oppleve at det er greit å h andre normer for samvær og andre behov enn de vi har sett foreldre ha

Om Innholdet:

Hindringene
Den følelsesmessige og psykologiske programmeringen
Min bakgrunn

De primære behovene
De primære og nåværende behovene.
Sårbare områder
De sekundære, tillærte behovene.

Bildet av «de indre foreldrene»
Den paradoksale forandringsteori.
Frafall av gjenetablering av ens egen handlings muligheter.

Behov
Fysiologiske behov eller overlevelses behov
Omsorg
Sensualitet og seksualitet
Selvaktualisering – selvrealisering
Respekt og åpenhet over for hverandres kompleksitet
Sammenblanding av tanker, følelser og fantasier

Følelser skaper støy
Følelser er ikke moderne
Når vi ble født , har vi kontakt med alle våre følelser

Sorg
Du har selv ansvar for å formidle dine behov
Sinne
Seksualitet
Glede
Sammenblanding av følelser
Menn og kvinner oppdras forskjellig

Overlevelser- og/eller forsvarsmekanismer
Introjeksjon
Retrofleksjon
Projeksjon
Konfluens

Forelskelse og kjærlighet
Hva er forelskelse?
Kjærlighet

Kommunikasjon og kontraktprosess
Klisjelaget
Rollelaget
Fortrolighetslaget
Det direkte kontraktlaget

Problemer

Konflikter

Relasjoner
Den «indre mors» relasjon til deg som voksen
Identifikasjon med «din indre mor»
Din relasjon til din mor
Din «indre fars» relasjon til deg som voksen
Identifikasjon med «din indre far»
Din relasjon til din far

Hvordan er dine «indre foreldres» innbyrdes relasjon?
Dine «indre foreldres» omsorg for hverandre
Identifikasjon med dine »indre foreldre»
Dine «indre foreldres» innbyrdes relasjon
Min klients beskrivelse av foreldrenes relasjon
Identifikasjon med dine «indre foreldre»

Annas historie

Samliv
Alder
Utseende
Kroppspleie- klær – frisyre

Utdanning
Fritid og ferier
Felles økonomi eller hver sine penger
Maktkamper
Svigerfamilien
Uuttalte forventninger
Utroskap
Samarbeid og viktige beslutninger
Hvis man får barn i parforholdet
Dine, mine og våre barn
Holdning og normer i hverdagen
Rengjøring og annet praktisk arbeid
Matlaging
Lær å lykkes med parforholdet- grenser –reaksjoner
Fem forskjellige Øvelser
Å leve lykkelig sammen eller hver for seg
Mulige årsaker til skilsmisse
Den betingelsesløse kjærligheten.