ENERGITYVER

 
 
ENERGITYVER
 

"ENERGITYVER
i familien, i relasjoner og på jobben"
Ingalill Ross, Cappelen Damm


Om forfatteren:
Er samtaleterapeut og autorisert sosionom, utdannet ved Gøteborgs universitet og Gøteborgs Psykoterapeut Institutt. Hun er bosatt i Gøteborg, der hun driver privat praksis. Ingalill Ross er også en etterspurt foredragsholder, og foreleser bland annet om drømmer, energityver, og kjærlighetens betydning. Hun har også utgitt boken Kærlekens energi – om mogna och omogna relasjoner

Om boka:
Omgir du deg med mennesker som gjør deg uforklarlig trett og uvel? Noen som ikke lytter til det du har å si, men kanskje krenker deg og gir deg dårlig samvittighet? Da har du antagelig møtt en energityv.

Energityver finnes i alle sammenhenger og kan være hvem som helst: en partner, et søsken. En venn eller en kollega. Han eller hun vil alltid ha rett, bekrefter seg selv ved å nedvurdere andre, og overfører sitt sinne og sine skyldfølelser på omgivelsen. I boken beskrives denne negative adferden, mulige årsaker og hvordan dette påvirker den som blir rammet – den som gir i stedet for å ta energi. Du for råd om hvordan du kan lære å kjenne igjen energityvens handlingsmønster, og lære å forstå at det ikke er din skyld eller ditt ansvar. Og du lærer å sette grenser. Boka har flere eksempler fra virkeligheten, som belyser problemene i kjærlighetsforhold og andre forhold på en innsiktsfull måte.

Det er ikke alltid så lett å oppdage hvordan en energityv avreager på omgivelsene. Spørsmål til deg selv kan fungere bra som verktøy for å forstå hva som skjer – og dine egne reaksjoner. Spørsmålene vekker tanke og hjelper deg å reflektere over dine følelser.

FOR EKSEMPEL:

Må jeg omgi meg med mennesker so tar energien min

Kan jeg forsvare meg å sette grenser?

Får jeg tilbake like mye som jeg gir?

Veder jeg andres tilkortkommenhet mot meg selv?

Anklager jeg meg selv når andre krenker meg?

Er jeg den eneste som lytter i mine relasjoner?

Ser jeg midel av en konflikt eller situasjon vi bør jobbe med?

Er jeg bra nok som jeg er?

Tror jeg at ting forandrer seg?

Har jeg mer indre styrke enn jeg trodde?

 

Om innholdet
DEL 1.    Energityver – en «takeradferd»

Hvordan formes adferden vår?

Energityver i familien og i søskensjalusi

Energityver på arbeidsplasser

DEL 2.    Mønstre i kjærlighetsforhold

Å bære partnerens byrder – om skyld – og skamfølelse

Lengselen etter en gjensidig relasjon – om givere

Å gjenvinne kjærligheten- om narsissisme og foreldrebindinger

 Hinder for kjærlighetsmøter – et sterkt overjeg

DEL 3.    Å forstå seg selv og derigjennom også andre

Tre veier for å oppnå selvinnsikt.

Vårt livs reise

Litteratur og inspirasjon