Det kompetente barn

 
Ditt kompetente barn.jpg

Ditt kompetente barn" Juul, Jesper.
Pedagogisk forum (1999)


Om forfatteren:
Jesper Juul (f.1948), Familieterapeut, har levd i 3 forskjellige familier, og har en sønn på 31 år.
Jesper Juul har i mange år, og i en rekke sammenhenger, jobbet med barn og ung med atferdsvansker, med grupper av enslige mødre, samt med foreldregrupper. I perioden 1979 til 2004 ledere Jesper Juul Kempler Instituttet i Danmark, som primært utdanner familierådgivere og familieterapeuter. Videre har Jesper Juul – på frivillig basis – jobbet med barn, unge og familier i flykningsleire under krigen i det tidligere Jugoslavia, samt med veiledning og etterutdanning avlokale fagpersoner. For tiden er Jesper Juul aktiv veileder, rådgiver og terapeut i store deler av Europa.

Jesper Juul har skrevet flere bøker for foreldre og fagfolk, hvorav den mest kjente er DITT KOMPETENTE BARN, som foreløpig er oversatt til 13 språk, og er solgt i mer enn 250.000 eksemplarer.

FamLab er en internasjonal organisasjon for kompetanseutvikling for familier, som har Jesper Juu som faglig ansvarlig. FamLab gjennomfører seminarer for foreldre overalt i hele Norge. Seminarene til FamLab leder av meget erfarne fagfolk, som er etterutdannet av Jesper Juul og som for løpende veiledning fra FamLab`s faglige råd. I tillegg finnes et stort interaktive nettkurs, artikler og annet på www.famlab.no

Om boken:
Dagens familier befinner seg i den situasjon at de ikke uten videre kan overta tidligere generasjoners normer for samliv og barneoppdragelse. De store og kjappe kulturelle og verdimessige forandringer som preger vår tid, tilsier at vi må gjøre noe langt mer dypere enn et tradisjonell generasjonsskifte.

Om innholdet:

Innledning:
Likeverd
Integritet
Autentisitet
Ansvarlighet
Felleskap
Voksnes lederskap
Avslutning


«….jeg lurer faktisk på om man rett og slett blir et bedre menneske av å lese Jesper Juul»

Henrik Langeland i «Save ved ukens slutt», Aftenposten