Det er du som er voksen

FORELDREROLLEN
DET ER DU SOM ER VOKSEN
Anne Nielsen, Cappelen Damm

 
Det er du som er voksen.jpg

"Foreldrerollen
Det er du som er den voksne"
Anne Nielsen. Cappelen Damm


Om forfatteren:
Anne Nielsen er utdannet førskolelærer og samtaleterapeaut i psykosyntese. Hun er kursleder og foredragsholder, forfatter, driver firmaet Foreldrepraxis og jobber som fagutvikler for Lærerverkstedet, en privat barnehagekjede. Hun har lang praksis både fra barnehage, som SFO- ledere og som instruktør i Dan Olweus tiltak mot mobbing.

Nielsenhar holdt mange foredrag og kurs for foreldre, lærere, ansatte i barnehager og Aktivitetsskolen og andre som arbeider med barn. Hennes foredrag om dagens ettergivende foreldre er svært populære. Boken ta utgangspunkt i temaer fra foredraget «Den moderne barndommen»

Om boken:
Hvorfor er dagens foreldre så ettergivende og usikre? Mange foreldre overbeskytter barna og blander sammen service og kjærlighet. De gir barna mye makt som ikke følges av ansvar. Vi ønsker oss alle glade og fornøyde barn, men for i stedet prinser og prinsesser som ikke lærer å ta hensyn til andre. På skolen blir det ofte bråk, fordi alle forventer oppmerksomhet og service.

Forfatteren gjennomgår ulike oppdragelsesstiler og tydeliggjør hva man kan forvente av barn på ulike alderstrinn. Hun forklarer hvorfor dagens barneoppdragelse er ettergiven og hvilke konsekvenser det får. Her får du gode tips om personlig autoritet i praksis, og om hvordan du kan unngå skyldfølelse. Boken inneholder mange eksempler foreldre vil kjenne seg igjen i. Å oppdra barn krever handlekraft og vilje til å stå oppreist selv når ungene ikke liker det vi bestemmer. Ta foreldrerollen tilbake og bli trygg voksen som barn kan stole på!

 

Innholdet:
Forord
Innledning

DEL 1 TIDSÅNDEN: HVA SKJER NÅ OG HVORFOR?
Den moderne barndommen.
Nye utfordringer i barneoppdragelsen
Hva har barn behov for?
De vanligste oppdragelsestilene.
Makt og ansvar.
«Boomeritis» og snillisme
Ekteskap mellom autoritet i praksis.
Myndig oppdragelse.
Personlig autoritet i praksis.

DEL 2. MEDISINEN: KUNNSKAPEN OM BARNETS UTVIKLING.
Sammenheng mellom modning og læring.
Kort om hjernen.
Bevishetens utvikling.
Følelser og vilje.
Moral og empati.

DEL 3. VEIEN VIDERE.
Behovet for tydelige verdier.
Lykkens korsveg.

TILLEGG    
Erfaring og teoretisk innfallsvinkel
Litteratur
Register
Takk