DEN LILLE BOKA OM SAMLIV

 
Det er du som er voksen.jpg

"DEN LILLE BOKA OM SAMLIV"
Mons Bjone, Hertervig Forlag


Om boken:
Dette er ei bok for dere som er kjærester og som planlegger et liv sammen. Det er også ei bok for dere som allerede lever sammen, som gjerne vil forbli der og gjøre forholdet bedre. Boka er for både for dere som har levd sammen i kort tid, og dere som har levd sammen i mange år og som ønsker å «blåse liv i gamle glør» Dette er ei bruksbok med praktisk anvendbar teori og lett forstållige forklaringer på hva som er bra for forholdet, og hva som ødelegger og river ned. Den er like gyldig for mann og kone som for likekjønnede parforhold.

Forfatteren bygger deler av boka på teoriene til den amerikanske samlivsterapeuten John Gottman og på erfaring fra eget liv. Forfatteren ble skilt i 1997 og gift på nytt i 2000 og har til sammen 40 års erfaring i samliv.

Forfatteren har tidligere gitt ut boka. Den lille boka om SAMTALER(2012)

www.seniorcoach.net

 

Innholdet:
1. Takk for hjelpen
2. Forord og leseveiledning
3. Begynnelsen
4. Kontrakten
5. Om å snakke sammen
6. Dynamitt eller lim
7. Samlivsbrudd?
8. Sju gode regler for robust parforhold

Kartlegg og styrk forholdet
Dyrk de gode følelsene og dengjensidige respekt
Søk til hverandre   
Gi partneren din innflytelse
Løs de løsbare problemene.
Kom opp av hengemyra
Bygg en felles kultur

9. Metasamtalen og vedlikehold
10. Etterord
11. Samlivsplakat
12. Litteraturliste
13. Noter