Sammen

 

SAMMEN (tidligere Level), kunnskapssenter for kommunikasjon i nære relasjoner, utvikler og gjennomfører gruppepesamlinger for par og enkeltindivider som ønsker å bli bedre på å forstå hverandre. Dette gjør vi fordi vi vet at trygge familier danner trygge samfunn, uansett hvor du kommer fra og hvem du elsker.

 

Tid til bare deg og meg…

  Start Sammen  er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.  Start SAMMEN har to ulike konsept; 1. Førstegangsfødende par 2. Småbarnspar

Start Sammen er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

Start SAMMEN har to ulike konsept;
1. Førstegangsfødende par
2. Småbarnspar


Elsker. Elsker ikke…

  Ung Sammen  er en undervisningsmodul som tilbys VGS2 der elevene veiledes i en prosess for å oppnå større selvbevissthet og kunnskap omkring hva det vil si å være en god kjæreste.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette tilbudet i din kommune.

Ung Sammen er en undervisningsmodul som tilbys VGS2 der elevene veiledes i en prosess for å oppnå større selvbevissthet og kunnskap omkring hva det vil si å være en god kjæreste.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette tilbudet i din kommune.

Tid for en sørvis?

Fartstid Sammen er en veiledende samling for par som har har holdt sammen en årrekke. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt -sammen.

Fartstid SAMMEN har to ulike konsept;
1. Buffer for par
2. For tenåringsforeldrepar


En pose blandet drops?

  Mangfold SAMMEN  er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.  Mangfold SAMMEN har to ulike konsept; Flerkulturelle par Bonusfamilien

Mangfold SAMMEN er gruppesamlinger tilrettelagt for par med en utfordrende livssituasjon. Mange par skaper familier på tvers av kulturer, danner ny familie med både egne og felles barn, eller skal skape seg et nytt liv i Norge med en annen kultur enn deres egen.

Mangfold SAMMEN har to ulike konsept; Flerkulturelle par Bonusfamilien


Våre veiledere har alle solid erfaring og komptanse på deres felt, og alle våre opplegg er uformelle, avslappet og gjennomføres med tilstrekkelig glimt i øyet. Etter endt opplegg vil deltakerne oppleve en høyere bevissthet og et bedre fokus på utfordringer og muligheter vi alle opplever i våre forhold til de vi er glad i. Dette vet vi kan bidra til at man kan stå tryggere og sikrere i en relasjon, både som individ og par. Alle våre tilbud er tilpasset behov som oppstår i ulike faser av livet og i forhold til livsituasjon og samfunn. Vi utvikler i tillegg undervisnings- og informasjonsmateriell for utdannings- og helse- og vigsels- institusjoner som et supplement til veiledingsarbeidet og tilbudene til de enkelte kommunene.