START sammen

Start Sammen er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

 

Start Sammen er en veiledende samling for par som nettopp har etablert familie. Her skapes det rom for kommunikasjon og settes fokus på de små grepene vi kan gjøre for å bedre å håndtere utfordringer i parforhold,- slik at reisen videre i livet kan fortsette trygt og godt - sammen.

Start SAMMEN har to ulike konsept;
1. Førstegangsfødende par
2. Småbarnspar

Kursene omhandler forventninger i parforholdet, den følelsesmessige tilknyttingen som par, verktøy i kommunikasjon og konflikt håndtering, og avklaring av verdier og muligheter i parforholdet. Kurset gjennomføres av kompetente og erfarne kursledere. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller meld din interesse for kommende kurs. 


 

Gleder i travle hverdager

Et partreff med glimt i øyet;

Småbarnspar har mange baller i lufta, ofte til og med samtidig. Alle par stiftes på bakgrunn av en brå eller voksende forelskelse, eller påbegynner et vennskap som utvikles til å bli etterhvert et kjærlighetsforhold. Alt dette skaper gode følelser, og meningsfullt felleskap og det gror sammen et ønske om å gå inn i et mer forpliktende forhold. Noen blir samboere, andre gifter seg, og andre blir dobbeltboere.. Oppstartingsfasen kan  være rene idyllen, og alt smaker godt og trygt, og gleden i samværene er stort sett til stede hele tiden. Denne gode fellesskapsfølelsen kan lett bli erstattes av et arbeidsfellesskap når barn kommer til verden. Som naturlig er blir vi begge faset inn i mange gjøremål, teamarbeid og legge forholdene best mulig til rette for barna, og deres oppvekstmiljø.  Og så viser forskingen at den viktigste enkeltfaktoren  er at pappa og mamma har et godt og kjærlig forhold. Det skaper trygghet, glede og kreativitet hos barn. Og for å bevare det trenger paret tid og rom sammen.

Denne samlingen er for par som

  • ønsker å utvikle seg videre som par og som ønsker å bli gode arkitekter i familien.
  • ønsker å få øye på hverandre på nytt og skape et nysgjerrig  forhold til hverandre.
  • ønsker et samliv med mer glimt i øyet. Samlivet kan av og til bli preget av for mye alvor og press.
  • ønsker oppmuntring og inspirasjon til å fortsette med det menigfulle livet som par og foreldre.
  • ønsker et godt og trygt møtested hvor par kan komme sammen og kjenne at vi alle av og til sliter med bølgedaler.
  • ønsker innspill og verktøy som skaper god kommunikasjon i travle hverdager.

Denne parsamlingen er et lite service (sørvis) tilbud for par. Mange ting i vår tilværelse trenger oppdatering, service, småreparasjoner, og vedlikehold. Og denne servicen trenger vi av og til på vårt parforhold.

Det er derfor lurt av paret jevnlig å gi hverandre en slik service for å få re-fokusere og gi et ekstra puff til å snakke om ting vi glemmer når hverdagen krever oss, og litt støtte for å få forholdet vårt til å utvikle forholdet vårt i en positiv retning.